δείτε το

ετήσιο πρόγραμμα

για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21

01

Προσομοιώσεις γραπτών εξετάσεων.

Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα προσομοιώσεων γραπτών εξετάσεων για όλες τις βαθμίδες.

αποφοίτωνγ΄ λυκείουβ΄ λυκείουα΄ λυκείουγυμνασίου

τακτική ενημέρωση

γυμνάσιο, α΄ & β΄ λυκείου

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

τακτική ενημέρωση

γ΄ λυκείου, απόφοιτοι

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

τακτική ενημέρωση

γυμνάσιο, α΄ & β΄ λυκείου

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

τακτική ενημέρωση

γ΄ λυκείου, απόφοιτοι

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

02

τακτικές

ενημερώσεις γονέων.

Για τις ώρες προσέλευσής σας θα ενημερωθείτε εγκαίρως από τη γραμματεία.

03

επίσημες αργίες.

οι αργίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 • 28η Οκτωβρίου - Εθνική εορτή
  Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020
 • 17η Νοεμβρίου - Πολυτεχνείο
  Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
 • Διακοπές Χριστουγέννων
  από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και Σάββατο 02 Ιανουαρίου 2021
 • Θεοφάνεια
  Τετάρτη 06 Ιανουαρίου 2021
 • Τριών Ιεραρχών
  Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021
 • Καθαρά Δευτέρα
  Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021
 • 25η Μαρτίου - Εθνική εορτή
  Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021
 • Διακοπές Πάσχα
  Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 έως Τρίτη 04 Μαΐου 2021
 • Αγίου Πνεύματος
  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

04

για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις

θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την ιστοσελίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και γι'  αυτές που προγραμματίζονται μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα των εκδηλώσεων μας:

Διαθεματικές δράσεις 2019