δείτε το

ετήσιο πρόγραμμα

για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20

01

Προσομοιώσεις γραπτών εξετάσεων.

Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα προσομοιώσεων γραπτών εξετάσεων για όλες τις βαθμίδες.

αποφοίτωνγ΄ λυκείουβ΄ λυκείουα΄ λυκείουγυμνασίου

τακτική ενημέρωση

γυμνάσιο, α΄ & β΄ λυκείου

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

τακτική ενημέρωση

γ΄ λυκείου, απόφοιτοι

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

τακτική ενημέρωση

γυμνάσιο, α΄ & β΄ λυκείου

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

τακτική ενημέρωση

γ΄ λυκείου, απόφοιτοι

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

02

τακτικές

ενημερώσεις γονέων.

Για τις ώρες προσέλευσής σας θα ενημερωθείτε εγκαίρως από τη γραμματεία.

03

επίσημες αργίες.

οι αργίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

 • 28η Οκτωβρίου - Εθνική εορτή
  Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019
 • Διακοπές Χριστουγέννων
  από Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 έως και Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2020
 • Θεοφάνια
  Δευτέρα 06 Ιανουαρίου 2020
 • Τριών Ιεραρχών
  Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
 • Καθαρά Δευτέρα
  Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020
 • 25η Μαρτίου - Εθνική εορτή
  Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020
 • Διακοπές Πάσχα
  Μ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 έως Τρίτη 21 Απριλίου 2020
 • Πρωτομαγιά
  Παρασκευή 01 Μαΐου 2020
 • Αγίου Πνεύματος
  Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

04

για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις

θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την ιστοσελίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και γι'  αυτές που προγραμματίζονται μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα των εκδηλώσεων μας:

Διαθεματικές δράσεις 2019