θετικό υγείας οικονομικό
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 30 Οκτωβρίου Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ. Βιολογία Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου  
Σάββατο, 15 Ιανουαρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Σάββατο, 19 Μαρτίου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ. Βιολογία Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.
Σάββατο, 2 Απριλίου Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου  
Σάββατο, 16 Απριλίου Φυσική Φυσική Α.Ε.Π.Π.
Δευτέρα, 18 Απριλίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Τετάρτη, 20 Απριλίου   Βιολογία ΑΟΘ
Τετάρτη, 27 Απριλίου Χημεία Χημεία  
Σάββατο, 7 Μαΐου Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Σάββατο, 14 Μαΐου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.   Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.
Σάββατο, 21 Μαΐου Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου