θεωρητικό

θετικό

υγείας

οικονομικό

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Ιστορία Γ΄ Λυκείου

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Αρχαία Γ΄ Λυκείου

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Βιολογία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

 

Φυσική Γ΄ Λυκείου

Φυσική Γ΄ Λυκείου

 

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου

Χημεία Γ΄ Λυκείου

Χημεία Γ΄ Λυκείου

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Ιστορία Γ΄ Λυκείου

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Αρχαία

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Αρχαία Γ΄ Λυκείου

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Βιολογία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

 

Φυσική Γ΄ Λυκείου

Φυσική Γ΄ Λυκείου

 

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

 

Φυσική

Φυσική

 

Δευτέρα, 13 Απριλίου  2020

 

Χημεία Γ΄ Λυκείου

Χημεία Γ΄ Λυκείου

Α.Ε.Π.Π.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Αρχαία

 

 

 

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

 

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Αρχαία Γ΄ Λυκείου

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Βιολογία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

 

Φυσική Γ΄ Λυκείου

Φυσική Γ΄ Λυκείου

Α.Ο.Θ.