θεωρητικό θετικό υγείας οικονομικό
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου Λατινικά Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου Ιστορία Γ΄ Λυκείου Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου Αρχαία Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ. Βιολογία Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου   Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου  
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου Λατινικά Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου Ιστορία Γ΄ Λυκείου Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Σάββατο, 6 Μαρτίου Αρχαία Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ. Βιολογία Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.
Σάββατο, 20 Μαρτίου   Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου  
Σάββατο, 3 Απριλίου   Φυσική Φυσική  
Σάββατο, 17 Απριλίου Ιστορία Γ΄ Λυκείου Χημεία Γ΄ Λυκείου Χημεία Γ΄ Λυκείου Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 24 Απριλίου Λατινικά      
Δευτέρα, 26 Απριλίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Τετάρτη, 28 Απριλίου   Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
Τετάρτη, 5 Μαΐου Αρχαία      
Σάββατο, 8 Μαΐου   Φυσική Γ΄ Λυκείου Φυσική Γ΄ Λυκείου Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 15 Μαΐου Αρχαία Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γ΄ Λυκ. Βιολογία Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.