ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

 

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Ιστορία Γ΄ Λυκ.

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Ιστορία Γ΄Λυκ

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Ιστορία Γ΄Λυκ

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ιστορία Γ΄Λυκ

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

 

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Ιστορία Γ΄ Λυκ

Χημεία

Χημεία

 

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Αρχαία Πρ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

 

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.