Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η απόφαση του Υπουργού Παιδείας που αφορά το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου.

Νέα απόφαση που θα ισχύσει από φέτος καθορίζει, τον τρόπο, χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης των μαθημάτων, τη διατύπωση των θεμάτων, τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και άλλα θέματα όπως φαίνονται στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14 Μαίου.

Copyright © 2018 Κέντρο Μελέτης | All Rights Reserved.| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ plus \ Τεχνολογία cookies | Όροι χρήσης