ημερομηνία μάθημα
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου Έκθεση
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου Μαθηματικά
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου Φυσική
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου Χημεία
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου Αρχαία
Σάββατο, 15 Ιανουαρίου Έκθεση
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου Μαθηματικά
Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου Φυσική
Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου Χημεία
Σάββατο, 19 Μαρτίου Αρχαία
Σάββατο, 16 Απριλίου Έκθεση
Δευτέρα, 18 Απριλίου Μαθηματικά
Τετάρτη, 20 Απριλίου Αρχαία
Τετάρτη, 27 Απριλίου Φυσική
Σάββατο, 7 Μαΐου Χημεία