Μάθημα

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου Έκθεση
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου Μαθηματικά
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου Αρχαία
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου Φυσική
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου Χημεία
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου Έκθεση
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου Μαθηματικά
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου Αρχαία
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου Φυσική
Σάββατο, 6 Μαρτίου Χημεία
Σάββατο, 3 Απριλίου Έκθεση
Σάββατο, 17 Απριλίου Μαθηματικά
Δευτέρα, 26 Απριλίου Αρχαία
Τετάρτη, 5 Μαΐου Φυσική
Σάββατο, 15 Μαΐου Χημεία