Μάθημα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Έκθεση

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Μαθηματικά

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Αρχαία

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Φυσική

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Χημεία

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Έκθεση

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Μαθηματικά

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αρχαία

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Φυσική

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Χημεία

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

Έκθεση

Δευτέρα, 13 Απριλίου  2020

Μαθηματικά

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Αρχαία

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Φυσική

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Χημεία