δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γυμνάσιο.

1η βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτη επαφή με γραπτές εξετάσεις .

α΄γυμνασίου

Θέτουμε τις βάσεις από πολύ νωρίς.

Ξεκινάμε μαζί το Γυμνάσιο.

Αφήνουμε πίσω το δημοτικό. Μαθαίνουμε να μελετάμε και όχι να διαβάζουμε.

Γινόμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε ανάγκη να "μας διαβάσουν" !

β΄ γυμνασίου

Προσθέτουμε τη Φυσική και τη Χημεία.

Μαθαίνουμε από νωρίς πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μαθήματα.

Μαθαίνουμε σιγά-σιγά να διαβάζουμε με προοπτική.

Αποκτούμε γερές βάσεις.

γ΄γυμνασίου

Ετοιμαζόμαστε για το Λύκειο.

Αναπτύσσουμε την κρίση μας.

Μελετάμε ισάξια όλα τα μαθήματα.

Είμαστε έτοιμοι για τη πρόκληση της Α΄ Λυκείου.