εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

Γ΄ Λυκείου

στοχεύω στην 1η μου επιλογή

στην Γ΄ λυκείου.

είμαστε έτοιμοι να επικεντρωθούμε στο γνωστικό μας αντικείμενο.

Δεν τελειώνουμε απλά την ύλη των πανελλαδικών.

Την διδασκόμαστε ουσιαστικά και νωρίς για να υπάρχει αρκετός χρόνος αφομοίωσης και επανάληψης.

Μαθαίνουμε να προσπαθούμε για τους προσωπικούς μας στόχους.

Κατανοούμε ότι η δουλειά μας είναι ο δρόμος για την επιτυχία.

Έτσι:

  • έχουμε πάντα πολύ δουλειά στο σπίτι για την οποία ελεγχόμαστε καθημερινά
  • δεν αφήνουμε κενά στη μελέτη μας
  • δουλεύουμε με συνέχεια και συνέπεια

Γράφουμε τακτικά διαγωνίσματα ώστε :

  • να βεβαιωθούμε για την εμπέδωση της ύλης
  • να μάθουμε και να κατανοήσουμε σε βάθος
  • να εξασκηθούμε στο να αποτυπώνουμε σωστά μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα

είμαστε ξεχωριστοί.

Στο Κέντρο Μελέτης καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός και το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στις ανάγκες μας. Πολλές φορές θα δουλέψουμε εκτός προγράμματος όσες ώρες απαιτηθούν για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.

Η τρίτη λυκείου δεν είναι δύσκολη χρονιά.
Είναι η χρονιά που σηκώνει το βάρος των οραμάτων και των πρώτων επιλογών μας.
Η ομάδα που θα σχηματίσουμε θα μας στηρίξει και θα μας ενθαρρύνει να την περάσουμε με χαμόγελο και ασφάλεια.