Ο δρόμος για την επιτυχία δεν καθορίζεται και δεν διασφαλίζεται σε μία χρονιά.

Το πρόγραμμα "στοχεύω" απευθύνεται σε μαθητές Β΄ λυκείου και βοηθά τα παιδιά να μοιράσουν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δύο χρονιές.

Από την αρχή της Β΄ λυκείου θα προετοιμαστούμε σε δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα εξεταστούμε πανελλαδικά στο τέλος της Γ΄ λυκείου. Προετοιμασία ουσιαστική μέσα από την οποία θα:

  • γνωρίσουμε τις απαιτήσεις των μαθημάτων που θα εξεταστούμε πανελλαδικά και θα έχουμε το χρόνο να προσαρμοστούμε σ' αυτές.

  • μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας και θα αναγνωρίσουμε τις συνήθειές μας που δεν συνάδουν με τους στόχους που έχουμε θέσει.

  • αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές μας και θα τις μετατρέψουμε σε ικανότητες.

  • ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας και θα τις διαχειριστούμε ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή  μας.

  • ανακαλύψουμε τα κενά στο γνωστικό αντικείμενο όπου υπάρχουν και θα τα συμπληρώσουμε άμεσα

τα μαθήματα με τα οποία θα προετοιμαστούμε για τη Γ΄ λυκείου:

μαθήματα προετοιμασίας