Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα, φροντίζοντας το όνομα του αρχείου να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες