Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων το πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Επιστροφή στα σχολεία

Ανακοινώθηκε το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων το πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων η νέα εξεταστέα ύλη για τα Πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα.

Copyright © 2018 Κέντρο Μελέτης | All Rights Reserved.| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ plus \ Τεχνολογία cookies | Όροι χρήσης