Μάθημα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Έκθεση

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Γεωμετρία

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Χημεία

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Φυσική

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Άλγεβρα

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Αρχαία

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Έκθεση

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Φυσική

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Χημεία

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Άλγεβρα

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Γεωμετρία

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Αρχαία

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

Φυσική

Δευτέρα, 13 Απριλίου  2020

Χημεία

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Έκθεση

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Άλγεβρα

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Αρχαία

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Γεωμετρία