Μάθημα
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου Έκθεση
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου Γεωμετρία
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου Χημεία
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου Φυσική
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου Άλγεβρα
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου Αρχαία
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου Έκθεση
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου Φυσική
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου Χημεία
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου Άλγεβρα
Σάββατο, 6 Μαρτίου Γεωμετρία
Σάββατο, 20 Μαρτίου Αρχαία
Σάββατο, 24 Απριλίου Φυσική
Δευτέρα, 26 Απριλίου Έκθεση
Τετάρτη, 28 Απριλίου Άλγεβρα
Τετάρτη, 5 Μαΐου Αρχαία
Σάββατο, 8 Μαΐου Χημεία
Σάββατο, 15 Μαΐου Γεωμετρία