ημερομηνία μάθημα
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου Έκθεση
Σάββατο, 30 Οκτωβρίου Γεωμετρία
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου Χημεία
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου Άλγεβρα
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου Φυσική
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου Αρχαία
Σάββατο, 15 Ιανουαρίου Έκθεση
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου Γεωμετρία
Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου Χημεία
Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου Άλγεβρα
Σάββατο, 19 Μαρτίου Φυσική
Σάββατο, 2 Απριλίου Αρχαία
Σάββατο, 16 Απριλίου Φυσική
Δευτέρα, 18 Απριλίου Έκθεση
Τετάρτη, 20 Απριλίου Αρχαία
Τετάρτη, 27 Απριλίου Χημεία
Σάββατο, 7 Μαΐου Άλγεβρα
Σάββατο, 21 Μαΐου Γεωμετρία