θεωρητικό θετικό υγείας οικονομικό
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 6 Νοεμβρίου  Λατινικά Φυσική Φυσική Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου Ιστορία Χημεία Χημεία Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 8 Ιανουαρίου Λατινικά Φυσική Φυσική Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου Ιστορία Χημεία Χημεία Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 12 Μαρτίου Λατινικά Φυσική Φυσική Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 26 Μαρτίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 9 Απριλίου Ιστορία Χημεία Χημεία Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 16 Απριλίου Λατινικά Φυσική Φυσική Α.Ε.Π.Π.
Τετάρτη, 20 Απριλίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Τετάρτη, 27 Απριλίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 7 Μαΐου Ιστορία Χημεία Χημεία Α.Ο.Θ.