πρώτο βήμα

Α΄ Λυκείου

ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

1η και κύρια βαθμίδα.

Οι απαιτήσεις των μαθημάτων είναι περισσότερες και ο τρόπος αξιολόγησης της γνώσης αρκετά πιο αυστηρός απ' ότι είχαμε συνηθίσει στο Γυμνάσιο.

Είναι η τάξη όπου μαζί

θα δημιουργήσουμε την υποδομή και θα θέσουμε τις βάσεις τόσο σε γνωστικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις της Α΄ Λυκείου.

πρόγραμμα σπουδών.

Θα δουλέψουμε και θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας
στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Αρχαία, την Έκθεση.