Μελέτη συν

Όλοι είμαστε διαφορετικοί και έχουμε διαφορετικές ανάγκες

Το πρόγραμμα "μελέτη +" έχει σχεδιαστεί για όλους τους μαθητές του λυκείου. Έχει σκοπό να τους βοηθήσει να καλύψουν τις προσωπικές ιδιαίτερες ανάγκες τους στη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων.

Ανάλογα με τα μαθήματα που παρακολουθούμε στο τακτικό μας πρόγραμμα, και τις ανάγκες που θα διαπιστώσουν οι καθηγητές μας θα δουλέψουμε εκτός προγράμματος και εκτός τμήματος όπου απαιτηθεί ώστε να:

  • καλύψουμε κενά από το παρελθόν στο γνωστικό αντικείμενο

  • μάθουμε να κάνουμε σωστά και αποτελεσματικά επαναλήψεις σ' αυτά που έχουμε διδαχθεί

  • μάθουμε να μελετάμε ουσιαστικά

  • εξασκηθούμε σε κομμάτια της ύλης που μας δυσκολεύουν περισσότερο

  • εξοικειωθούμε περισσότερο με τις γραπτές δοκιμασίες

  • αναπτύξουμε περισσότερο τη κρίση μας σε θέματα διαμορφωμένα πάνω στις ανάγκες μας και τις ιδιαιτερότητές μας

  • καλύψουμε κάθε ιδιαίτερη ανάγκη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας