Κατανομή τμημάτων των Πανεπιστημιακών  και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μετά τις τροποποιήσεις - προσθήκες που έκανε το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά και τις τελευταίες προσθήκες και αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή τμημάτων στα επιστημονικά πεδία  έχει ως εξής: 

1ο επιστημονικό πεδίο - Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών σπουδών

2ο επιστημονικό πεδίο - Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών

3ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Υγείας και Ζωής

4ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών της Εκπαίδευσης

5ο επιστημονικό πεδίο - Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Pin It