Κλείστε την ενημέρωσή σας απ' ευθείας στη γραμματεία

Εναλλακτικά κλείστε το ραντεβού σας τηλεφωνικά, στη γραμματεία του φροντιστηρίου: 210-9311913