θεωρητικό

θετικό

υγείας

οικονομικό

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Έκθεση - Λογοτεχνία

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

Κοινωνιολογία

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.