ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Βιολογία Γ.Π.

Βιολογία Γ.Π.

Βιολογία

Βιολογία Γ.Π.

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Αρχαία

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά