Ημερομηνία Μάθημα

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Άλβεβρα

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Φυσική

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Αρχαία

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Χημεία

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Γεωμετρία

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Άλβεβρα

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Φυσική

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Χημεία

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Αρχαία

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Γεωμετρία

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Χημεία

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Ν. Γλώσσα

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Αρχαία

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Φυσική

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Άλβεβρα