Προστέθηκαν στο μηχανογραφικό και συγκεκριμένα στο 5ο επιστημονικό πεδίο, δύο νέα Πανεπιστημιακά τμήματα, έχοντας ως πυρήνα σπουδών τον Τουρισμό.

 

Από το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 18 θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού.

Για την εισαγωγή στα νέα τμήματα δεν θα απαιτηθεί εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας.

Για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων τα τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής και για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι τα πρώτα Πανεπιστημιακά τμήματα στο τομέα του Τουρισμού.

Το Υπουργείο ενημέρωσε σχετικά, στην ανακοίνωση που έβγαλε για την υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Pin It