Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για το σχολικό έτος 2016 - 17.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται από το χρονοδιάγραμμα να ξεκινούν Τετάρτη 7 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και Τρίτη 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑ.Λ. 

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τα Λύκεια φαίνεται να ξεκινούν την Πέμπτη 11 Μαΐου και να τελειώνουν την Παρασκευή 26 Μαΐου.

Το χρονοδιάγραμμα όπως το ανακοίνωσε το Υπουργείο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Γυμνάσιο

ΓΕ.Λ.

ΕΠΑ.Λ.

Ειδικά μαθήματα

Πρακτικές Δοκιμασίες

Πε 11/5

Συνέχιση μαθημάτων

Απολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα

εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

Απολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

Πα 12/5

Σα 13/5

Κυ 14/5

Δε 15/5

Τρ 16/5

Τε 17/5

Πε 18/5

Πα 19/5

Σα 20/5

Κυ 21/5

Δε 22/5

Τρ 23/5

Τε 24/5

Πε 25/5

Πα 26/5

Σα 27/5

Κυ 28/5

Δε 29/5

Επαναλήψεις ύλης και/ή εκδηλώσεις

Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης

Τρ 30/5

Τε 31/5

Αποτελέσματα φοίτησης

Αποτελέσματα Γ΄ τάξης

Πε 1/6

Προαγωγικές- Απολυτήριες

Πα 2/6

Αποτελέσματα Α΄& Β΄ τάξης

Αποτελέσματα Α΄& Β΄ τάξης

Σα 3/6

Κυ 4/6

Δε 5/6

 

Τρ 6/6

Προαγ.-Απολυτ.

Πανελλαδικές

Τε 7/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

Πε 8/6

Προαγ.-Απολυτ.

Πανελλαδικές

Πα 9/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

Σα 10/6

Πανελλαδικές

Κυ 11/6

Δε 12/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Πανελλαδικές

Τρ 13/6

Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους

Πανελλαδικές

Τε 14/6

Πανελλαδικές

Πε15/6

Πανελλαδικές

Πα 16/6

Πανελλαδικές

Σα 17/6

Πανελλαδικές

Κυ 18/6

Δε 19/6

Πανελλαδικές

Τρ 20/6

Πανελλαδικές

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τε 21/6

Πανελλαδικές

Πε 22/6

Ειδικό μάθημα

Πα 23/6

Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

Ειδικό μάθημα

Σα 24/6

Ειδικό μάθημα

Κυ 25/6

Δε 26/6

Προαγ.-απολυτ.

μετεξεταστέων

Εξετάσεις μετεξεταστέων

Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

Ειδικό μάθημα

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τρ 27/6

2 Ειδικά μαθήματα

Τε 28/6

Ειδικό μάθημα

Πε 29/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ειδικό μάθημα

Πα 30/6

Ειδικό μάθημα

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Pin It