Οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 θα πρέπει να υποβάλλουν στο Λύκειό τους αίτηση - δήλωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτές.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης - δήλωσης ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου και αφορά όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετέσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Τις αιτήσεις -  δηλώσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις προμηθευτούν είτε από το Λύκειό τους είτε από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από το site του Υπουργείου Παιδείας κάνοντας κλικ εδώ.

Το Υπουργείο επίσης υπενθυμίζει οτι σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά στη συγκεκριμένη προθεσμία θα πρέπει να υποβάλλουν και οι μαθητές ή απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

 

 

Pin It