Απευθύνεται σε μαθητές που σκέφτονται να επιλέξουν τον τομέα των οικονομικών επιστημών ή σε εκείνους που έχουν κάνει ήδη την επιλογή τους και θα είναι σύντομα φοιτητές σε ένα από τα τμήματα του 4ου πεδίου.

Η έναρξη της Β’ Λυκείου σηματοδοτείται από την επιλογή τομέα σπουδών και κατά συνέπεια την εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου. Στόχος είναι η προετοιμασία και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το τακτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του φροντιστηρίου, ανάλογα με την τάξη, λήγει στις παρακάτω ημερομηνίες, οπότε και ξεκινά το έκτακτο πρόγραμμα για την υποστήριξη των μαθητών στις εξετάσεις τους. 

 

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για την Α΄ και Β΄ Λυκείου. Δείτε τα προγράμματα σπουδών για τις τάξεις του Λυκείου. 

Copyright © 2018 Κέντρο Μελέτης | All Rights Reserved.| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ plus \ Τεχνολογία cookies | Όροι χρήσης