Το «Κέντρο Μελέτης» σεβόμενο πλήρως τις ισχυρές συστάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τηλεκπαίδευση στα φροντιστήρια Μ.Ε. και ακολουθώντας με προσοχή όλες τις οδηγίες από τους ειδικούς φορείς για τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, έχει αποφασίσει να  συνεχίσει το μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει οργανώσει και εφαρμόζει από τη πρώτη στιγμή αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας.

 

Οι ηλεκτρονικές τάξεις σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιασκέψεις) θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το πέρας των μαθημάτων κάθε τάξης όπως είχε σχεδιαστεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Ταυτόχρονα η σύγχρονη εκπαίδευση θα συνεχίσει να συμπληρώνεται και να υποστηρίζεται με ασύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης μέσω του περιβάλλοντος myPlace. Η παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία θα εμπλουτιστεί με δια ζώσης διαδικασίες, όπου κρίνεται απαραίτητο , για τη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και ελέγχου επίτευξης των μαθησιακών στόχων.

Στα πλαίσια αυτά και για τις τάξεις του Λυκείου, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις εξετάσεων με φυσική παρουσία των μαθητών στο φροντιστήριο, με συγκεκριμένη οργάνωση που θα διασφαλίζει πρώτα απ’ όλα την υγεία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικείων τους.

Βασικά σημεία του οργανωτικού πλέγματος που έχει αναπτυχθεί για την ασφάλεια όλων μας, αποτελούν τα παρακάτω:

  • Φροντίδα για σταδιακή προσέλευση / αποχώρηση των μαθητών από το φροντιστήριο.
  • Φροντίδα ώστε το πλήθος μαθητών κάθε στιγμή στο φροντιστήριο να μην υπερβαίνει την αναλογία 1 μαθητή / 15 τ.μ.
  • Κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων και μέσα στις αίθουσες φυσική απόσταση μεταξύ των μαθητών τουλάχιστον 2 μέτρα.
  • Διατήρηση ημερήσιου αρχείου εισερχομένων στο φροντιστήριο τουλάχιστον για ένα μήνα, όπως μας έχει συσταθεί από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.
  • Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού (που υπάρχει στην είσοδο του φροντιστηρίου) κατά την προσέλευση αλλά και την αποχώρηση των μαθητών στο φροντιστήριο.
  • Απαγορεύεται η χρήση του ανελκυστήρα.
  • Απολύμανση των επιφανειών (θρανία – καθίσματα) με αντισηπτικά διαλύματα  μετά το πέρας κάθε προσομοίωσης.
  • Διάθεση ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας με αντισηπτικό και μάσκες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάτω από αυτές τις συνθήκες.
  • Τα γραπτά θα παραμείνουν στο χώρο του φροντιστηρίου 4 ημέρες μετά το πέρας της προσομοίωσης και στη συνέχεια θα παραδίδονται στους καθηγητές για αξιολόγηση.
  • Τα διορθωμένα γραπτά θα παραμένουν κατά την επιστροφή τους στο φροντιστήριο 4 ημέρες και έπειτα θα είναι δυνατή η παράδοσή τους στους μαθητές. (Μέριμνα ώστε η ανατροφοδότηση προς τους μαθητές να γίνει νωρίτερα μέσω του περιβάλλοντος myPlace)

Το πρόγραμμα των προσομοιώσεων ξεκινά για τους απόφοιτους την Παρασκευή 15 Μαΐου με το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας» και συνεχίζεται για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου το Σάββατο 16 Μαΐου με το ίδιο μάθημα.

#μένουμε_ασφαλείς

#μένουμε_παραγωγικοί

Pin It