Εδώ είμαστε στην πρώτη και κύρια βαθμίδα του Λυκείου.

Οι απαιτήσεις των μαθημάτων είναι περισσότερες και ο τρόπος αξιολόγησης της γνώσης αρκετά πιο αυστηρός απ' ό,τι είχαμε συνηθίσει στο Γυμνάσιο.

Είναι η τάξη όπου μαζί θα δημιουργήσουμε την υποδομή και θα θέσουμε τις βάσεις τόσο σε γνωστικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις της Α΄ Λυκείου.

Θα δουλέψουμε και θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Αρχαία, την Έκθεση.

Μαθήματα Α΄ Λυκείου