θεωρητικό θετικό υγείας οικονομικό
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου Ιστορία Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου Κοινωνιολογία Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου Ιστορία Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 30 Ιανουαρίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου Κοινωνιολογία Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Σάββατο, 13 Μαρτίου Ιστορία Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Σάββατο, 27 Μαρτίου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 10 Απριλίου Κοινωνιολογία Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.
Σάββατο, 24 Απριλίου Ιστορία Φυσική Φυσική Α.Ο.Θ.
Τετάρτη, 28 Απριλίου Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία
Τετάρτη, 5 Μαΐου Αρχαία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά
Σάββατο, 8 Μαΐου Κοινωνιολογία Χημεία Χημεία Α.Ε.Π.Π.