Εκπαιδευτικά νέα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) η απόφαση του Υπουργού Παιδείας που αφορά το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου.