Μάθηση συν

ΜΕΛΕΤΗ +

Βοηθά τους μαθητές να καλύψουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Μάθηση συν 2

ΕΠΙΛΕΓΩ

Από νωρίς βοηθά τους μαθητές με μία σειρά δράσεων να είναι σε θέση να επιλέξουν τον δρόμο που θα ακολουθήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μάθηση συν 2 3

ΣΤΟΧΕΥΩ

Διετής προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κύλιση στην Αρχή