ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Βιολογία

Επιλογή Γ.Π.

 

Κύλιση στην Αρχή