ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

 

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Λατινικά

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Λατινικά

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Α.Ο.Θ.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Λατινικά

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Λατινικά

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Αρχαία Πρ.

Μαθηματικά Πρ.

Μαθηματικά Πρ.

Μαθηματικά Πρ.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

 

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Άλγεβρα

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

 

Χημεία

Χημεία

Χημεία

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Λατινικά

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

 

Κύλιση στην Αρχή