ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Αρχαία

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Επιλογή Γ.Π.

Επιλογή Γ.Π.

Βιολογία

Επιλογή Γ.Π.

 

Κύλιση στην Αρχή