ημερομηνια

μαθημα

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου2017

Μαθηματικά

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Φυσική

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου2017

Αρχαία

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Χημεία

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Μαθηματικά

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Φυσική

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Αρχαία

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Χημεία

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ν. Γλώσσα

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Μαθηματικά

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Αρχαία

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Χημεία