ημερομηνια

μαθημα

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου2017

Άλγεβρα

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Φυσική

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου2017

Αρχαία

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Χημεία

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Γεωμετρία

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Άλγεβρα

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Φυσική

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Γεωμετρία

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Αρχαία

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Χημεία

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ν. Γλώσσα

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Αρχαία

Τετάρτη, 11 Απριλίου2018

Φυσική

Σάββατο, 14 Απριλίου2018

Χημεία

Σάββατο, 21 Απριλίου2018

Άλγεβρα