ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου2017

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

 

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Λατινικά

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου2017

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Λατινικά

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Αρχαία Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Λατινικά

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Λατινικά

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Χημεία

Χημεία

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

 

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

 

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Φυσική Πρ.

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Αρχαία Πρ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Βιολογία Γ΄ Λυκ.

Μαθηματικά Γ΄ Λυκ.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

 

Άλγεβρα

 

Άλγεβρα

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Αρχαία Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Φυσική Γ΄ Λυκ.

Α.Ο.Θ.