ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου2017

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Αρχαία

Μαθηματικά

Βιολογία

Μαθηματικά

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Ν. Γλώσσα

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Βιολογία Γ.Π.

Βιολογία Γ.Π.

Βιολογία

Βιολογία Γ.Π.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Λατινικά

Χημεία

Χημεία

Α.Ε.Π.Π.

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ιστορία

Φυσική

Φυσική

Α.Ο.Θ.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Αρχαία

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά